کل اخبار 40266 اخبار امروز : 112
 • تاریخ : چهارشنبه - ۲۶ - مرداد - ۱۴۰۱
 • برابر با : Wednesday - 17 - August - 2022
 • ساعت :

  گرافیک > اینفوگرافیک - فت فتو | اخبار کرمان | اخبار کرمان و شهرستان ها | رصد و پایش اخبار کرمان

  23 - مرداد - 1401

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۲۳ تیر تا ۲۳ مرداد

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۲۳ مرداد ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۴۷۵ هزار و ۱۷۳ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۲ هزار و ۹۴۴ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۱۷۱ هزار و ۸۲۴ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۱۶ تیر تا ۱۶ مرداد
  16 - مرداد - 1401

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۱۶ تیر تا ۱۶ مرداد

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱۶ مرداد ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۴۴۰ هزار و ۴۴۰ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۲ هزار و ۴۶۱ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۱۰۶ هزار و ۴۵۲ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۹ تیر تا ۹ مرداد
  9 - مرداد - 1401

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۹ تیر تا ۹ مرداد

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۹ مرداد ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۶ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۹۹۸ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۸۰ هزار و ۵۸۱ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۲ تیر تا ۲ مرداد
  2 - مرداد - 1401

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۲ تیر تا ۲ مرداد

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۲ مرداد ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۵۳ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۶۸۴ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۷۳ هزار و ۱۴۲ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران؛ ابتلای سه‌برابری
  26 - تیر - 1401

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران؛ ابتلای سه‌برابری

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۲۶ تیر ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۷۸ هزار و ۴۷۸ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۴۹۹ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۶۸ هزار و ۳۳۷ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۱۹ خرداد تا ۱۹ تیر
  19 - تیر - 1401

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۱۹ خرداد تا ۱۹ تیر

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱۹ تیر ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۷۶ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۴۳۹ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۶۴ هزار و ۶۷۳ نفر […]

  اینفوگرافیک / کرونا در ایران؛ افزایش دوبرابری میانگین ابتلا
  12 - تیر - 1401

  اینفوگرافیک / کرونا در ایران؛ افزایش دوبرابری میانگین ابتلا

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱۲ تیر ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۳۹ هزار و ۵۵۷ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۳۹۶ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۶۳ هزار و ۲۸۶ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۵ خرداد تا ۵ تیر
  5 - تیر - 1401

  اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۵ خرداد تا ۵ تیر

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۵ تیر ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۳۶ هزار و ۳۶۱ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۳۸۵ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۶۱ هزار و ۷۲۷ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۹ خرداد
  29 - خرداد - 1401

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۹ خرداد

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۲۹ خرداد ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۳۴ هزار و ۷۵۷ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۳۶۳ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۶۰ هزار و ۴۴۶ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۲ خرداد
  22 - خرداد - 1401

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۲ خرداد

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۲۲ خرداد ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۳۳ هزار و ۶۸۸ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۳۵۰ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۵۸ هزار و ۹۷۲ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۱۵ خرداد
  15 - خرداد - 1401

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۱۵ خرداد

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱۵ خرداد ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۳۲ هزار و ۷۳۱ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۳۳۱ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۵۵ هزار و ۴۹۳ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۸ خرداد
  8 - خرداد - 1401

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۸ خرداد

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۸ خرداد ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۶۲ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۳۰۸ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۴۶ هزار و ۱۳۶ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا اول خرداد
  1 - خرداد - 1401

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا اول خرداد

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱ خرداد ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۳ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۳۳ هزار و ۹۸۶ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۵ اردیبهشت
  25 - اردیبهشت - 1401

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۲۵ اردیبهشت

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۱ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۲۲۴ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۲۰ هزار و ۸۳۵ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۱۸ اردیبهشت
  18 - اردیبهشت - 1401

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۱۸ اردیبهشت

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۲۵ هزار و ۱۸۹ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۱۷۷ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۵ هزار و ۴۲۰ نفر […]

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۱۱ اردیبهشت
  11 - اردیبهشت - 1401

  اینفوگرافیک / روند یک ماهۀ کرونا در ایران تا ۱۱ اردیبهشت

  طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۲۲۲ هزار و ۳۰۸ نفر را در ایران به طور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۱ هزار و ۹۶ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، شش میلیون و ۹۸۶ هزار و ۵۱۶ نفر […]

  برو بالا