330بستری قطعی کرونا در کرمان

کروناشبانه روز گذشته در استان کرمان جان 9نفر را گرفت و 64 را راهی بیمارستان کرد. به گزارش فت فتو؛سخنگوی ستاداستانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: در شبانه روز گذشته 64بیمار جدید کرونا در استان شامل32نفر در کرمان، 15نفر در سیرجان، 7نفر درجیرفت، 5نفر در رفسنجان و 5نفر در بم در استان تحت درمان قرار […]

کروناشبانه روز گذشته در استان کرمان جان 9نفر را گرفت و 64 را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش فت فتو؛سخنگوی ستاداستانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: در شبانه روز گذشته 64بیمار جدید کرونا در استان شامل32نفر در کرمان، 15نفر در سیرجان، 7نفر درجیرفت، 5نفر در رفسنجان و 5نفر در بم در استان تحت درمان قرار گرفته اند.

دکتر شفیعی افزود:شبانه روز گذشته در استان کرمان 9کرونایی شامل 5نفر در حوزه پزشکی علوم کرمان، 2 نفر در حوزه علوم پزشکی رفسنجان و یک نفر در حوزه علوم پزشکی سیرجان ویک ئنفر در حوزه علوم پزشکی جیرفت جان باختند و مجموع جان باختگان کرونا در استان به 4هزار و 958نفر رسید.

وی گفت: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تا کنون 42هزار و 294نفر و در حال حاضر 325بستری قطعی کرونا در کرمان ثبت شده است.

تا دیروز یک میلیون و 989هزار و 925نفر در استان کرمان دوز اول و یک میلیون و 989هزار و 925نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
330بستری قطعی کرونا در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? 330بستری قطعی کرونا در کرمان