۹۹ درصد تولید برق استان به منابع آبی وابسته است

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه ۹۹ درصد تولید برق استان به منابع آبی وابسته است و کمبود آب یک مشکل جدی و مهم درتولید برق در استان است گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی تجدیدپذیرها از محل ارزش سوخت صرفه جویی شده بوده که […]

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه ۹۹ درصد تولید برق استان به منابع آبی وابسته است و کمبود آب یک مشکل جدی و مهم درتولید برق در استان است گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی تجدیدپذیرها از محل ارزش سوخت صرفه جویی شده بوده که منافع ایجاد شده حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست مهمترین راهکار برای حفظ انرژی است.

به گزارش فت فتو؛ حسین مهرابی در جلسه انرژی پاک (انرژی خورشیدی) به بررسی راهکارهایی برای توسعه پایدار در بخش انرژی پرداخت.

مهرابی با تاکید بر اینکه ۹۹ درصد تولید برق استان به منابع آبی وابسته است و کمبود آب یک مشکل جدی و مهم درتولید برق در استان است گفت:  تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی تجدیدپذیرها از محل ارزش سوخت صرفه جویی شده بوده که منافع ایجاد شده حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست مهمترین راهکار برای حفظ انرژی است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با بیان اینکه باید کمیته ای در این خصوص تشکیل شود تا کار به صورت عملیاتی و اجرایی دنبال شود گفت: با کمک اندیشکده هایی که در مورد تامین آب ایران و همچنین انرژی با حضور متخصصان و صاحبنظران بخش انرژِی در اتاق بازرگانی تشکیل می شود؛ می توان با بیان اعداد و ارقام، تصمیم جدی گرفت

وی با بیان اینکه اولین قدم در این راستا اصلاح قیمت خرید انرژی است اظهار داشت: موضوع تولید پنل های خورشیدی، جذب سرمایه گذاران، ارائه تسهیلات و تخصیص و واگذاری زمین در بخش هایی که براورد بالاتری در انرژی خورشیدی دارند از موضوعاتی است که باید در این کارگروه ها و کمیته ها تعیین تکلیف شوند.
۹۹ درصد تولید برق استان به منابع آبی وابسته است

منبع:بــرنا
?
۹۹ درصد تولید برق استان به منابع آبی وابسته است