۷۰ هکتار زمین ملی در سیرجان آزاد سازی شد

۷۰ هکتار از اراضی ملی سیرجان امسال از دست متصرفان خارج شده است. به گزارش فت فتو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان استان کرمان گفت: ۷۰ هکتار اراضی ملی از ابتدای امسال تا کنون در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در سیرجان آزادسازی شده و به بیت المال داده شده است. […]

۷۰ هکتار از اراضی ملی سیرجان امسال از دست متصرفان خارج شده است.


به گزارش فت فتو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان استان کرمان گفت: ۷۰ هکتار اراضی ملی از ابتدای امسال تا کنون در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در سیرجان آزادسازی شده و به بیت المال داده شده است.


محسن نیک ورز، بر برخورد قاطعانه با تغییر کاربری اراضی و دست اندازی به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی تاکید کرد.


وی مقابله با متصرفان اراضی ملی و برگرداندن اراضی به دولت را از اولویت‌های دادستانی شهرستان برشمرد و افزود: دستگاه‌های متولی اراضی ملی باید به وظیفه خود برای حراست از این اراضی به درستی عمل کنند.


انتهای پیام/
۷۰ هکتار زمین ملی در سیرجان آزاد سازی شد

منبع:ایـلنا
? ۷۰ هکتار زمین ملی در سیرجان آزاد سازی شد