۴۴۸بستری قطعی کرونا در کرمان

کرونا شبانه روز گذشته دراستان کرمان، جان ۲نفر را گرفت و ۷۶نفر را راهی بیمارستان کرد. به گزارش فت فتو؛ سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: در شبانه روز گذشته 76بیمار جدید کرونا شامل 46نفر در کرمان، 14نفر در جیرفت، 11نفر در سیرجان، 3نفر در بم و 2نفر در رفسنجان در استان تحت […]

کرونا شبانه روز گذشته دراستان کرمان، جان ۲نفر را گرفت و ۷۶نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش فت فتو؛ سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: در شبانه روز گذشته 76بیمار جدید کرونا شامل 46نفر در کرمان، 14نفر در جیرفت، 11نفر در سیرجان، 3نفر در بم و 2نفر در رفسنجان در استان تحت درمان قرار گرفته اند.

دکتر شفیعی افزود:شبانه روز گذشته در استان کرمان 2کرونایی جدید در استان در حوزه پزشکی سیرجان، جان باختند و مجموع جان باختگان کرونا در استان به 4هزار و 678نفر رسید.

وی گفت: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تا کنون 39هزار و 231نفر و در حال حاضر 448بستری قطعی کرونا در کرمان ثبت شده است.

تا دیروز یک میلیون و 282هزار و 246نفر در استان کرمان دوز اول و 582هزار و 380نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
۴۴۸بستری قطعی کرونا در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? ۴۴۸بستری قطعی کرونا در کرمان