۴۲۴بستری قطعی کرونا در کرمان

کرونا شبانه روز گذشته در استان کرمان جان ۱۰نفر را گرفت و ۵۵نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش فت فتو؛ سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: شبانه روز گذشته در استان کرمان ۱۰کرونایی شامل ۷نفر در حوزه پزشکی علوم کرمان و ۲نفر در حوزه علوم پزشکی بم،  و۱نفر در حوزه علوم پزشکی جیرفت،جان باختند و مجموع جان باختگان کرونا در استان به ۴هزار و ۷۳۸نفر رسید.

دکتر شفیعی افزود:در شبانه روز گذشته ۵۵بیمار جدید کرونا شامل ۲۶نفر در کرمان، ۱۴نفر درسیرجان، ۸نفر دربم، ۴نفر در رفسنجان و ۳نفر در جیرفت در استان تحت درمان قرار گرفته اند.

بگفته وی: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تا کنون ۳۹هزار و ۸۰۴نفر و در حال حاضر ۴۲۴بستری قطعی کرونا در کرمان ثبت شده است.

تا دیروز یک میلیون و ۴۵۴هزار و ۸۳۴نفر در استان کرمان دوز اول و ۶۲۹هزار و ۱۲۴نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
۴۲۴بستری قطعی کرونا در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 ۴۲۴بستری قطعی کرونا در کرمان