۱۸ پرونده تخلف صنفی در جیرفت تشکیل شد

جیرفت – فت فتو – معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از تشکیل ۱۸ پرونده تخلف صنفی در جیرفت خبر داد.   ۱۸ پرونده تخلف صنفی در جیرفت تشکیل شد منبع:ایرنـا ? ۱۸ پرونده تخلف صنفی در جیرفت تشکیل شد


جیرفت – فت فتو – معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از تشکیل ۱۸ پرونده تخلف صنفی در جیرفت خبر داد.  
۱۸ پرونده تخلف صنفی در جیرفت تشکیل شد

منبع:ایرنـا
? ۱۸ پرونده تخلف صنفی در جیرفت تشکیل شد