۱۴۸۰۳۵۳واکسن تزریق شده نوبت دوم

تا کنون در استان کرمان ۱۴۸۰۳۵۳نفر واکسن تزریق شده نوبت دوم خود را دریافت کرده اند. به گزارش فت فتو، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۳۱۷مورد شامل: کرمان: ۱۷۸نفر، رفسنجان: ۴۴نفر، جیرفت: ۱۴نفر، بم: ۱۵نفر، سیرجان: ۶۶نفر، تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان: ۴۲۶۶۳مورد و موارد جدید بستری […]

تا کنون در استان کرمان ۱۴۸۰۳۵۳نفر واکسن تزریق شده نوبت دوم خود را دریافت کرده اند.

به گزارش فت فتو، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۳۱۷مورد شامل: کرمان: ۱۷۸نفر، رفسنجان: ۴۴نفر، جیرفت: ۱۴نفر، بم: ۱۵نفر، سیرجان: ۶۶نفر، تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان: ۴۲۶۶۳مورد و موارد جدید بستری در ۲۴ساعت گذشته ۹۰مورد است.

سعید صحبتی افزود:، تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلا به کرونا در ۲۴ساعت گذشته: ۴نفر، مجموع جانباختگان: ۴۹۸۷نفر، واکسن تزریق شده نوبت اول: ۲۰۱۴۶۹۳ و واکسن تزریق شده نوبت دوم: ۱۴۸۰۳۵۳ است.
۱۴۸۰۳۵۳واکسن تزریق شده نوبت دوم

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? ۱۴۸۰۳۵۳واکسن تزریق شده نوبت دوم