گله مندی اصناف کرمان از افزایش چند برابری عوارض و پسماند

افزایش چند برابری عوارض صنوف و پسماند بوسیله شورای شهر کرمان نارضایتی و اعتراض اصناف را در پی داشته است .  به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان  مویدی عضو اتاق اصناف و از اعضای شورای اسلامی شهرکرمان از تلاش برای تصویب کاهش این عوارض صنوف وپسماند در کمیته تطبیق خبر داد . وی افزود: […]

افزایش چند برابری عوارض صنوف و پسماند بوسیله شورای شهر کرمان نارضایتی و اعتراض اصناف را در پی داشته است .

 به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان  مویدی عضو اتاق اصناف و از اعضای شورای اسلامی شهرکرمان از تلاش برای تصویب کاهش این عوارض صنوف وپسماند در کمیته تطبیق خبر داد .

وی افزود: در پی این افزایش ناگهانی جامعه اصناف مکاتباتی با استاندار کرمان داشته اند که با دستور وی برای رسیدگی مکاتبات به معاونت عمرانی ارجاع شده است .

عضو شورای اسلامی شهر کرمان خاطر نشان کردپس از جلساتی درمجموعه استانداری کاهش ۷۵ در صدی این عوارض توافق شده و امید است در کمیته تطبیق نیز این کاهش مصوب شود .

مویدی با انتقاد از افزایش سایر عوارض در شورای شهر کرمان  افزود:در شرایطی که مردم از نظر اقتصادی با مشکل مواجه هستند شورای اسلامی باید همگام با سیاستهای دولت در کاهش عوارض ها قدم بردارد .
گله مندی اصناف کرمان از افزایش چند برابری عوارض و پسماند

منبع: صـداوسیـما مرکز کرمان
? گله مندی اصناف کرمان از افزایش چند برابری عوارض و پسماند