گزارش کمیسیون تلفیق از رفع ایرادات شورای نگهبان

سخنگوی کمیسیون تلفیق از ارائه گزار کیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار از بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه در جلسه عصر فردای کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.

نماینده مردم کرمان گفت: فردا عصر کمیسیون تلفیق بودجه برای رفع ایرادات شورای نگهبان با حضور نماینده شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و روز سه شنبه گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد.

وی در خصوص ایراد شورای نگهبان به کاهش صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که یکی از تبصره های مهم لایحه بودجه بود، گفت: طبق اظهار نظر رئیس مجلس که فرمودند در این خصوص مجوزی از مقام معظم رهبری کسب شده است این مصوبه در صحن علنی مجلس و کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. احتمال دارد شورای نگهبان مجوز مکتوبی نگرفته باشد به همین دلیل این موضوع را وارد ایراد قرار داده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: این موضوع باید در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا اظهار نظر نهایی اعلام شود.

وی همچنین با اشاره به تایید تبصره هدفمندی توسط شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان تنها به بندی از این تبصره ایراد گرفته است که اعلام کرده بود افرادی که ۵ فرزند دارند از حذف یارانه مستثنی خواهند بود.

کد خبر ۳۶۱۳۹۳۹
گزارش کمیسیون تلفیق از رفع ایرادات شورای نگهبان

منبع: مــهر
💬گزارش کمیسیون تلفیق از رفع ایرادات شورای نگهبان : اخبار استان کرمان – اجتماعی