کمیته تحقیق درباره ناآرامی‌های اخیر تشکیل می‌شود

به گزارش گروه سیاست فت فتو، احمد وحیدی وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیر دولتی‌ها در وزارت کشور تشکیل شده است. وزیر کشور افزود: این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را […]

به گزارش گروه سیاست فت فتو، احمد وحیدی وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیر دولتی‌ها در وزارت کشور تشکیل شده است.

وزیر کشور افزود: این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند.

انتهای پیام/
کمیته تحقیق درباره ناآرامی‌های اخیر تشکیل می‌شود

منبع:آنـــا
? کمیته تحقیق درباره ناآرامی‌های اخیر تشکیل می‌شود