کمک بسیج ادارات کرمان به کار آمدی نظام اداری و افزایش رضایتمندی مردم

برنامه های سازمان بسیج ادارات استان کرمان در هفته دولت اعلام شد. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان مسئول سازمان بسیج ادارات وکارمندان سپاه ثارالله استان کرمان گفت:فلسفه وجودی بسیج ادارات کمک به کار آمدی نظام اداری و افزایش رضایت مندی مردم است. سرهنگ بامری با گرامیداشت سالروز شهادت شهید رجایی، شهید باهنر هفته […]

برنامه های سازمان بسیج ادارات استان کرمان در هفته دولت اعلام شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان مسئول سازمان بسیج ادارات وکارمندان سپاه ثارالله استان کرمان گفت:فلسفه وجودی بسیج ادارات کمک به کار آمدی نظام اداری و افزایش رضایت مندی مردم است.

سرهنگ بامری با گرامیداشت سالروز شهادت شهید رجایی، شهید باهنر هفته دولت گفت :چهارم شهریور روز قشر بسیج ادارات وروز کارمند است  و برنامه هایی را در این هفته سازمان بسیج ادارات با هماهنگی مجموعه استانداری اجرا خواهد کرد.

 وی غبار روبی وعطر افشانی گلزار شهدا، تجدیدبیعت با ۲۱ هزار شهید کارمند سراسر کشور، همایش بزرگ مدیران اجرایی، دستگاه های اجرایی و فرماندهان پایگاه بسیج ادارات سراسر استان ، رزمایش کمک مومنانه واهدای خون را از برنامه هفته دولت اعلام کرد.

 




کمک بسیج ادارات کرمان به کار آمدی نظام اداری و افزایش رضایتمندی مردم

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? کمک بسیج ادارات کرمان به کار آمدی نظام اداری و افزایش رضایتمندی مردم