کمک بزرگ شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش

شورا‌های حل اختلاف در استان کرمان در سال گذشته توانسته اند بیش از ۵۰هزار پرونده را با صلح و سازش ختم کنند. به گزارش فت فتو، رییس کل دادگستری در جلسه ستاد صبر استان کرمان گفت: دعاوی، تار و پود روابط اجتماعی را دچار گسست و مشکل می‌کند و به همین دلیل هر نظام سیاسی […]

شورا‌های حل اختلاف در استان کرمان در سال گذشته توانسته اند بیش از ۵۰هزار پرونده را با صلح و سازش ختم کنند.

به گزارش فت فتو، رییس کل دادگستری در جلسه ستاد صبر استان کرمان گفت: دعاوی، تار و پود روابط اجتماعی را دچار گسست و مشکل می‌کند و به همین دلیل هر نظام سیاسی و حکومتی باید برای وحدت جامعه تلاش کند.

آقای موحد افزود: در آموزه‌های دین اسلام نیز بر صلح و سازش تاکید شده است و همه موظف به تحقق این مهم و نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش هستیم تا دعاوی به محاکم قضایی رسمی ارجاع نشوند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه برای انجام رسالت‌های خود نیاز به مشارکت عموم دارد و بدون مشارکت مردم عدالت محقق نمی‌شود گفت: یکی از نمونه‌های این مشارکت فعالیت شورا‌های حل اختلاف است که از بدنه جامعه برخاسته اند و از سال گذشته تا کنون شورا‌های حل اختلاف توانسته اند بیش از ۵۰هزار پرونده را با صلح و سازش ختم کنند که عددی چشمگیر است.

رییس کل دادگستری استان گفت: در کنار شورا‌های حل اختلاف، مصلحین قرآنی نیز با حضور ۵هزار نفر عضو فعال هستند که کمک زیادی در کاهش دعاوی و در نتیجه تحقق صلح سازش داشته اند.

در این جلسه عنوان شد با ورود فعال «صلح یاران» به عرصه صلح و سازش در جامعه موجبات کاهش ورودی پرونده به دادگستری فراهم شده و نهایتا تحقق دیگر اهداف دستگاه قضایی در سند تحول را بدنبال خواهد داشت.
کمک بزرگ شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? کمک بزرگ شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش