کشف ۵۴۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در رفسنجان

۳۷ پرونده در خصوص دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شده در اداره تعزیرات حکومتی رفسنجان به اتهام قاچاق در حال رسیدگی است. به گزارش «فت فتو»، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان افزود: دستگاه قضایی با رصد دقیق و جدی اطلاعات با متخلفان، سودجویان و مجرمان این حوزه با قاطعیت برخورد کرده و ضروری است مردم […]

۳۷ پرونده در خصوص دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شده در اداره تعزیرات حکومتی رفسنجان به اتهام قاچاق در حال رسیدگی است.

به گزارش «فت فتو»، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان افزود: دستگاه قضایی با رصد دقیق و جدی اطلاعات با متخلفان، سودجویان و مجرمان این حوزه با قاطعیت برخورد کرده و ضروری است مردم با آگاهی کامل از هر گونه فعالیت غیرمجاز در این زمینه‌ها خودداری کنند.

ایمان شهسواری افزود: اداره برق شهرستان نیز شکایتی تحت عنوان استفاده غیرمجاز از برق در دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان علیه این افراد مطرح کرده که در حال رسیدگی است.
کشف ۵۴۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در رفسنجان

منبع: تــابناک
? کشف ۵۴۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در رفسنجان