کشفیات اموال مسروقه از کارگاه های ضایعاتی کرمان

سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان روز چهارشنبه از کشفیات اموال مسروقه از کارگاه‌های ضایعاتی کرمان بازدید کرد. کشفیات اموال مسروقه از کارگاه های ضایعاتی کرمان منبع:مــهر ? کشفیات اموال مسروقه از کارگاه های ضایعاتی کرمان


سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان روز چهارشنبه از کشفیات اموال مسروقه از کارگاه‌های ضایعاتی کرمان بازدید کرد.
کشفیات اموال مسروقه از کارگاه های ضایعاتی کرمان

منبع:مــهر
? کشفیات اموال مسروقه از کارگاه های ضایعاتی کرمان