کرونا همچنان در کمین غافلان کرمان

کرونا شبانه روز گذشته دراستان کرمان، جان ۱۴ نفر را گرفت و ۹۰نفر را راهی بیمارستان کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت:شبانه روز گذشته در استان کرمان ۱۴کرونایی جدید در استان شامل۱۰نفر در حوزه علوم پزشکی کرمان،۲نفر در حوزه پزشکی رفسنجان ،۱نفر در حوزه علوم پزشکی سیرجان  و۱نفر […]

کرونا شبانه روز گذشته دراستان کرمان، جان ۱۴ نفر را گرفت و ۹۰نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت:شبانه روز گذشته در استان کرمان ۱۴کرونایی جدید در استان شامل۱۰نفر در حوزه علوم پزشکی کرمان،۲نفر در حوزه پزشکی رفسنجان ،۱نفر در حوزه علوم پزشکی سیرجان  و۱نفر در حوزه علوم پزشکی جیرفت جان باختند و مجموع جان باختگان کرونا در استان به ۴هزار و ۵۹۸نفر رسید.

دکتر شفیعی افزود:در شبانه روز گذشته۹۰بیمار جدید کرونا شامل ۴۷نفر در کرمان، ۱۹نفر در سیرجان، ۱۲نفر در جیرفت، ۱۰نفر دربم و ۲نفر در رفسنجان در استان تحت درمان قرار گرفته اند.

وی گفت:تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تا کنون ۳۸هزار و ۶۴۲نفر و در حال حاضر ۵۵۰بستری قطعی کرونا در کرمان ثبت شده است.

تا دیروز یک میلیون و۸۶هزار و ۸۶۸نفر در استان کرمان دوز اول و ۵۳۴هزار و ۸۷۲نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
کرونا همچنان در کمین غافلان کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? کرونا همچنان در کمین غافلان کرمان