کرونا آرامتردر کرمان اما همچنان در کمین

کرونا شبانه روز گذشته در استان کرمان جان 6نفر را گرفت و88 نفر را راهی بیمارستان کرد. به گزارش فت فتو؛ سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: شبانه روز گذشته در استان کرمان 6کرونایی شامل 5نفر در حوزه پزشکی علوم کرمان و 1نفر در حوزه علوم پزشکی جیرفت، جان باختند و مجموع جان […]

کرونا شبانه روز گذشته در استان کرمان جان 6نفر را گرفت و88 نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش فت فتو؛ سخنگوی ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا گفت: شبانه روز گذشته در استان کرمان 6کرونایی شامل 5نفر در حوزه پزشکی علوم کرمان و 1نفر در حوزه علوم پزشکی جیرفت، جان باختند و مجموع جان باختگان کرونا در استان به 4هزار و 693نفر رسید.

دکتر شفیعی افزود:در شبانه روز گذشته 88بیمار جدید کرونا شامل 34نفر در کرمان، 27نفر درسیرجان، 17نفر درجیرفت، 5نفر در بم و5نفر در رفسنجان در استان تحت درمان قرار گرفته اند.

وی گفت: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تا کنون 39هزار و 410نفر و در حال حاضر 479بستری قطعی کرونا در کرمان ثبت شده است.

تا دیروز یک میلیون و 320هزار و 999نفر در استان کرمان دوز اول و 595هزار و 549نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
کرونا آرامتردر کرمان اما همچنان در کمین

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? کرونا آرامتردر کرمان اما همچنان در کمین