کرمان پنجمین استان میزبان رویداد گنج

مسئول رویداد گنج گفت: استان کرمان پنجمین استان میزبان رویداد گنج است. به گزارش فت فتو؛عباس اوتادی افزود: شبکه سازی بین گروه‌های جهادی و با همکاری نهاد‌های متولی پشتیبان هم، چون بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان ستاد اجرایی کمیته امداد و بقیه نهاد‌ها از اهداف این رویداد است وی افزود:حمایت استانی ومالی از گروه‌های جهادی متولی […]

مسئول رویداد گنج گفت: استان کرمان پنجمین استان میزبان رویداد گنج است.

به گزارش فت فتو؛عباس اوتادی افزود: شبکه سازی بین گروه‌های جهادی و با همکاری نهاد‌های متولی پشتیبان هم، چون بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان ستاد اجرایی کمیته امداد و بقیه نهاد‌ها از اهداف این رویداد است

وی افزود:حمایت استانی ومالی از گروه‌های جهادی متولی اصلی این رویداد بنیاد علوی است که وظیفه محرومیت زدایی را بر عهده دارد از دیگر اهداف رویداد است
کرمان پنجمین استان میزبان رویداد گنج

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? کرمان پنجمین استان میزبان رویداد گنج