کرمان برای پنجمین روز بدون فوتی کرونا

با همکاری مردم، استان کرمان برای پنجممین روز پیایی فوتی کرونا نداشت. به گزارش فت فتو، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۳۵ مورد شامل: کرمان: ۲۵ نفر، رفسنجان: ۰ نفر ، جیرفت: ۳ نفر ، بم: ۱ نفر ، سیرجان: ۶ نفر وموارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته: ۹ مورد […]

با همکاری مردم، استان کرمان برای پنجممین روز پیایی فوتی کرونا نداشت.

به گزارش فت فتو، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۳۵ مورد شامل: کرمان: ۲۵ نفر، رفسنجان: ۰ نفر ، جیرفت: ۳ نفر ، بم: ۱ نفر ، سیرجان: ۶ نفر وموارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته: ۹ مورد است.

دکتر سعید صحبتی افزود: تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته: مورد فوتی مثبت گزارش نشده است.

وی به تعداد جانبختگان اشاره کرد وگفت: مجموع جانباختگان: ۵۶۴۵ نفر ، واکسن تزریق شده نوبت اول: ۲۳۳۴۸۷۱ ، واکسن تزریق شده نوبت دوم: ۲۰۶۳۳۷۹ و واکسن تزریق شده نوبت سوم: ۸۷۷۴۲۳ است.
کرمان برای پنجمین روز بدون فوتی کرونا

منبع: صـداوسیـما مرکز کرمان
? کرمان برای پنجمین روز بدون فوتی کرونا