کاهش ۷۲ درصدی بارش نزولات آسمانی کرمان در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته

مریم سلاجقه گفت: در سال آبی جاری میزان بارش ۵۴.۳ میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد کاهش بارش را داشته ایم. به گزارش فت فتو؛ مریم سلاجقه در گفتگو با راه آرمان؛ در خصوص میزان بارندگی در استان کرمان در سال آبی و زراعی جاری گفت: میزان بارش سال […]

مریم سلاجقه گفت: در سال آبی جاری میزان بارش ۵۴.۳ میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد کاهش بارش را داشته ایم.

به گزارش فت فتو؛ مریم سلاجقه در گفتگو با راه آرمان؛ در خصوص میزان بارندگی در استان کرمان در سال آبی و زراعی جاری گفت: میزان بارش سال آبی از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا ابتدای شهریور ماه سال جاری ۵۴.۳ میلیمتر بوده است که برای همین تاریخ در بلند مدت میزان ۱۳۳ میلیمتر ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی استان کرمان ادامه داد: با توجه به آمار بیان شده می توانیم بگوییم که ما در سطح استان ۷۸.۶ میلیمتر کاهش بارندگی و ۵۹ درصد کاهش بارش را نسبت به زمان بلند مدت در استان کرمان داشته ایم.

وی ابراز کرد: میزان بارش در تاریخ یاد شده در سال گذشته ۱۹۶.۶ میلیمتر میزان بارش ثبت شده است و تفاوت ما با سال قبل ۱۴۲ میلیمتر است که نسبت به سال قبل ۷۲ درصد کاهش بارش را داشته ایم.

سلاجقه اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی جاری، ریگان کمترین بارش را به میزان ۱۸.۵ میلیمتر داشته و شهرستان کوهبنان با ۱۰۱ میلیمتر بارندگی بیشترین بارندگی را ثبت کرده است و همچنین شهربابک ۹۲ میلیمتر، راور و قلعه گنج ۶۰ میلیمتر بارش را ثبت کرده اند.

کارشناس هواشناسی استان کرمان با بیان اینکه در مرداد ماه به عنوان آخرین ماهی که گذشته است بیشترین میزان بارش مربوط به جیرفت بوده که دلیل این امر فعال بودن بارش های مونسونی است، عنوان کرد: در تیر ماه کمترین دما مربوط به لاله زار با ثبت دمای هفت درجه بوده و رکورد بلند مدت دمای تیر ماه در سال ۹۰، پنج درجه ثبت شده است.

وی بیان کرد: میانگین دما از ابتدا مرداد تا ابتدا شهریور ماه برای شهر کرمان حداقل ۲۲.۸ درجه و حداکثر ۳۱ درجه بوده است و میانگین دما ۲۴.۵ درجه و این دما در بلند مدت ۲۴.۳ درجه بوده است که دمای هوا دو دهم نسبت به بلند مدت گرم تر شده است.

سلاجقه با اشاره به اینکه میانگین دما استان از ابتدای تیر ماه ۳۱.۴ درجه و در زمان بلند مدت ۳۰.۹ درجه بوده است، تصریح کرد: از ابتدای سال زراعی یعنی از اول مهر تا اول شهریور ماه میانگین دما برای استان از ۱.۸ تا ۲۰.۸ درجه بوده است و در مدت مشابه سال قبل این عدد به ۱۹.۹ درجه رسیده و در بلند مدت ۲۰ درجه بوده است.

کارشناس هواشناسی استان کرمان با اشاره به مطلب فوق خاطر نشان کرد: میانگین دما نسبت به بلند مدت ۰.۸ درجه گرمتر و نسبت به سال گذشته ۰.۹ درجه گرمتر بوده است و به طور ملی هوای گرمتری را نسبت به سال گذشته و بلند مدت داشته ایم.

انتهای پیام/
کاهش ۷۲ درصدی بارش نزولات آسمانی کرمان در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته

منبع:دانــا
? کاهش ۷۲ درصدی بارش نزولات آسمانی کرمان در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته