کارکنان و اساتید دانشگاه باهنر کرمان امروز تجمع کردند

کارکنان و اساتید دانشگاه باهنر کرمان امروز در اعتراض به عدم واگذاری زمین ها که ۳۰ سال به طول انجامیده است در کنار این اراضی تجمع کردند. به گزارش فت فتو کارکنان و اساتید دانشگاه باهنر کرمان امروز در اعتراض به عدم واگذاری زمین ها در کنار این اراضی تجمع کردند. بر اساس این گزارش، […]

کارکنان و اساتید دانشگاه باهنر کرمان امروز در اعتراض به عدم واگذاری زمین ها که ۳۰ سال به طول انجامیده است در کنار این اراضی تجمع کردند.

به گزارش فت فتو کارکنان و اساتید دانشگاه باهنر کرمان امروز در اعتراض به عدم واگذاری زمین ها در کنار این اراضی تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان در این تجمع اعتراضی خواستار واگذاری این زمین ها بودند. این اراضی سی سال پیش جهت ساخت و ساز شهرک برای کارکنان و اساتید واگذار شدند ولی متاسفانه بعد از سی سال تعدادی از مالکان این زمین ها فوت نمودند هنوز این زمین ها بلاتکلیف هستند.

اساتید و کارمندان دانشگاه شهید باهنر از مسئولین خواستار پیگیراین امر مهم  هستند.

انتهای پیام/ رسول
کارکنان و اساتید دانشگاه باهنر کرمان امروز تجمع کردند

منبع:آرمـان
? کارکنان و اساتید دانشگاه باهنر کرمان امروز تجمع کردند