کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی متصل می‌شود

کرمان – فت فتو – مدیرکل راه آهن استان کرمان با بیان اینکه کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی متصل می‌شود گفت: زیرسازی پروژه اتصال خط فرعی کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی در فاز اول آغاز شد. به گزارش روز دوشنبه فت فتو به نقل از روابط عمومی اداره کل […]

کرمان – فت فتو – مدیرکل راه آهن استان کرمان با بیان اینکه کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی متصل می‌شود گفت: زیرسازی پروژه اتصال خط فرعی کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی در فاز اول آغاز شد.

به گزارش روز دوشنبه فت فتو به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن استان کرمان، مجید ارجونی افزود: پروژه اتصال کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی در منطقه جوپار، کیلومتر ۱۱۲۱ بلاک کرمان – حسین آباد قرار دارد.

وی اظهار داشت: طی توافقات صورت گرفته بین راه آهن  و شرکت مذکور ، طراحی ، تملک اراضی و اجرای زیرسازی توسط متقاضی شرکت روغن نباتی گلناز انجام و راه آهن جمهوری اسلامی ایران متعهد به فراهم کردن تجهیزات و امکانات روسازی خط ریلی است.

مدیرکل راه آهن استان کرمان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تملک اراضی و طراحی مسیر انجام شده و اجرای زیرسازی خط مذکور به طول تقریبی یک کیلومتر با سرمایه گذاری ۶ میلیارد تومانی کارخانه از اوایل مرداد ماه آغاز شده و تا اوایل آبان ماه به طول می انجامد.

وی یادآور شد: برای اجرای روسازی ریلی در فاز نخست نیاز به حدود یک کیلومتر کوپلاژ و ۲ دستگاه سوزن وجود دارد و در فاز دوم بایستی روسازی خطوط یک و سه ایستگاه جوپار با اجرای حدود ۲ کیلومتر خط و سه دستگاه سوزن اجرا می شود.
کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی متصل می‌شود

منبع:ایرنـا
? کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان به شبکه ریلی متصل می‌شود