پیگیری مشکل آب آشامیدنی در دو منطقه کرمان

در بخش روی خط خبر کرمان، مشکل آب آشامیدنی در دو منطقه رباط باغین و قناتغستان ماهان پیگیری شده است. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرعامل آب وفاضلاب استان کرمان گفت:مشکل کمبود آب در منطقه رباط بعلت افزایش مصرف کارگاههای ضبط پسته وشکستگی خط انتقال آب ایجاد شده وامید است با مدیریت مصرف […]

در بخش روی خط خبر کرمان، مشکل آب آشامیدنی در دو منطقه رباط باغین و قناتغستان ماهان پیگیری شده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرعامل آب وفاضلاب استان کرمان گفت:مشکل کمبود آب در منطقه رباط بعلت افزایش مصرف کارگاههای ضبط پسته وشکستگی خط انتقال آب ایجاد شده وامید است با مدیریت مصرف آب در این کارگاهها ورفع مشکل شکستگی ، اوضاع به روال عادی برگردد.

طاهری درباره مشکل آب در شهرک امام علی قناتغستان کرمان هم گفت:این شهرک  روی زون آبی شهر کرمان، ماهان، جوپار ومحی آباد ونیز در مسیر سیلاب ورودخانه ها قرار گرفته ودر صورت رفع مشکل  قرار گرفتن حریم سیلاب با اختصاص اعتبار و اجرای شبکه فاضلاب با نظر محیط زیست، مشکلات آن رفع می شود.

در بخش روی خط خبر کرمان همچنین نبود روشنایی وخط کشی در محور سرتک -قلعه گنج منعکس شده است.
پیگیری مشکل آب آشامیدنی در دو منطقه کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? پیگیری مشکل آب آشامیدنی در دو منطقه کرمان