پیشروی واکسن و عقب نشینی کرونا در کرمان

با افزایش واکسیناسیون کرونا در کرمان ، ابتلا به کرونا هم کاهش یافته و این ویروس سرکش در محاصره واکسیناسیون قرار گرفته است . به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت : تا کنون واکسیناسیون روند مطلوبی داشته و 40درصدجمعیت استان واکسن را تا کنون دریافت کرده اند […]

با افزایش واکسیناسیون کرونا در کرمان ، ابتلا به کرونا هم کاهش یافته و این ویروس سرکش در محاصره واکسیناسیون قرار گرفته است .

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت : تا کنون واکسیناسیون روند مطلوبی داشته و 40درصدجمعیت استان واکسن را تا کنون دریافت کرده اند که بیشترین آن مربوط به فرهنگیان است .

 دکترصافی زاده پیش بینی کرد: تا یکماه آینده 70درصد جمعیت استان کرمان  واکسینه شوند.

خانم نجفی خبر نگار خبر گزاری صداوسیما امروز  به مراکز واکسیناسیون ، غربالگری کرونا و بیمارستانی کرمان سری زده  که پیشتر صف های طولانی مردم را کلافه میکرد  ام امروز  روند مطلوب واکسیناسیون ، رضایتمندی مراجعان را در این مراکز در پی داشته است.

 

دانلود

کد ویدیو
پیشروی واکسن و عقب نشینی کرونا در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? پیشروی واکسن و عقب نشینی کرونا در کرمان