«پوریا درینی» مربی فدراسیون جهانی شطرنج شد

استاد بزرگ پوریا درینی موفق به کسب عنوان (Ft) مربیگری فدراسیون شطرنج شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج ایران، استاد بزرگ پوریا درینی از استان کرمان که در سمینار شبه قاره هند شرکت کرده بود، موفق به کسب این عنوان شد. در این سمینار بیش از ۷۰ مربی از سراسر جهان شرکت داشتند و […]

استاد بزرگ پوریا درینی موفق به کسب عنوان (Ft) مربیگری فدراسیون شطرنج شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج ایران، استاد بزرگ پوریا درینی از استان کرمان که در سمینار شبه قاره هند شرکت کرده بود، موفق به کسب این عنوان شد. در این سمینار بیش از ۷۰ مربی از سراسر جهان شرکت داشتند و فقط ۸ نفر از جمله استاد درینی موفق به اخذ مدرک شدند.
«پوریا درینی» مربی فدراسیون جهانی شطرنج شد

منبع:یـزدان کـرمان
? «پوریا درینی» مربی فدراسیون جهانی شطرنج شد