پودر لباسشویی دستی و ماشینی «ثمین» جعلی است

فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: براساس اعلام سازمان ملی استاندارد،پودر لباسشویی دستی و ماشینی با نام تجاری «ثمین» جعلی است. به گزارش فردای‌کرمان به نقل از تسنیم،سازمان ملی استاندارد به اطلاع رساند فرآوردۀ پودر لباسشویی دستی و ماشینی با نام تجاری «ثمین» جعلی است،لذا مطابق با بند (۶) ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد […]

فردایکرمان – گروه اقتصاد: براساس اعلام سازمان ملی استاندارد،پودر لباسشویی دستی و ماشینی با نام تجاری «ثمین» جعلی است.

به گزارش فردایکرمان به نقل از تسنیم،سازمان ملی استاندارد به اطلاع رساند فرآوردۀ پودر لباسشویی دستی و ماشینی با نام تجاری «ثمین» جعلی است،لذا مطابق با بند (۶) ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ با مرتکبان جرم برخورد خواهد شد،همچنین توزیع،تمرکز و عرضۀ‌ محصول فوق در سراسر کشور ممنوع است.

براساس بند (۶) ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعۀ نظام استاندارد،چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و تأییدیه‌ از سازمان،به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات دارد.
پودر لباسشویی دستی و ماشینی «ثمین» جعلی است

منبع:خبر کرمان
?

پودر لباسشویی دستی و ماشینی «ثمین» جعلی است

:اخبار استان کرمان – اقتصادی