پاکسازی ۱۵هزار هکتار درخت بنه از آفت تشی در رابر

مرتضی منظری توکلی از اجرای طرح پیشگیری ومقابله باآفت تشی ازطریق توری پیچی ودکوپاژباسنگ اطراف درختان بنه در ۱۵هزارهکتار ازعرصه های جنگلی شهرستان رابر خبر داد.

به گزارش فت فتو، مرتضی منظری توکلی رئیس اداره منابع طبیعی رابر با اعلام این خبر گفت: طرح پیشگیری ومقابله باآفت تشی باهدف جلوگیری ازخسارت های بیشتر این آفت در منطقه عشایری کلوک گاو اجرا شد.

وی با بیان اینکه ۱۸۳هزارهکتارمساحت منابع طبیعی شهرستان رابر است، افزود: ۸۰ هزار هکتارجنگل، ۸۰هزارهکتارمرتع و مابقی مستثنیات ومنازل مسکونی که قریب ۴۰هزارهکتار ازعرصه های جنگلی این شهرستان آلوده به آفت تشی است.
 
منظری توکلی خاطر نشان کرد:در ۴سال گذشته طرح مبارزه باآفت تشی یا سیخور در حدود ۱۵هزارهکتار از عرصه های جنگلی (درختان بنه)، در این شهرستان اجرا شده که ازخشک شدن درختان جلوگیری کرده است.
 
انتهای پیام
پاکسازی ۱۵هزار هکتار درخت بنه از آفت تشی در رابر

منبع:آرمـان
💬 پاکسازی ۱۵هزار هکتار درخت بنه از آفت تشی در رابر