پاسخ باشگاه گل‌گهر به گزارش ایسنا درباره بازیکن گابنی و طرح چند ابهام

باشگاه گل‌گهر با انتشار نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال گابن مدعی شد که بازیکن خارجی‌اش مشکلی برای حضور در ایران ندارد. با این حال توضیح کلی فدراسیون فوتبال گابن درباره این بازیکن به ابهامات در مورد صلاحیت حضور او در لیگ برتر ایران پاسخ روشنی نداده است. پاسخ باشگاه گل‌گهر به گزارش فت فتو درباره […]


باشگاه گل‌گهر با انتشار نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال گابن مدعی شد که بازیکن خارجی‌اش مشکلی برای حضور در ایران ندارد. با این حال توضیح کلی فدراسیون فوتبال گابن درباره این بازیکن به ابهامات در مورد صلاحیت حضور او در لیگ برتر ایران پاسخ روشنی نداده است.
پاسخ باشگاه گل‌گهر به گزارش فت فتو درباره بازیکن گابنی و طرح چند ابهام

منبع:ایـسنا
? پاسخ باشگاه گل‌گهر به گزارش فت فتو درباره بازیکن گابنی و طرح چند ابهام