وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

علی‌رغم سرعت گرفتن واکسیناسیون علیه پاندمی قرن در کشور، همچنان درصد رعایت پروتکل‌های ضد کرونایی پایین و در حد ۴۷ درصد است. از سوی دیگر افزایش بارز موارد بستری در برخی استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کووید ۱۹، نشان می‌دهد که همچنان باید مراقب کرونا بود؛ چراکه تنها طی چند روز می‌تواند مانند آنچه در […]

علی‌رغم سرعت گرفتن واکسیناسیون علیه پاندمی قرن در کشور، همچنان درصد رعایت پروتکل‌های ضد کرونایی پایین و در حد ۴۷ درصد است. از سوی دیگر افزایش بارز موارد بستری در برخی استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کووید ۱۹، نشان می‌دهد که همچنان باید مراقب کرونا بود؛ چراکه تنها طی چند روز می‌تواند مانند آنچه در پیک پنجم شاهد بودیم را رقم زند…

به گزارش فت فتو، طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۳۱ هزار و ۵۷۵ نفر رسیده است که از این تعداد ۵ میلیون ۶۸۳ هزار و ۴۵۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند. با این حال متاسفانه مجموع جان باختگان این بیماری در کشورمان به ۱۲۸ هزار و ۴۲ نفر رسید.

وضعیت پوشش واکسیناسیون کرونا در کشور

در عین حال با افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور تا روز گذشته ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰، بنابر اعلام وزارت بهداشت، ‌ ۵۵ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۵۳۳ نفر دُز اول، ۴۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۶۸ نفر دُز دوم و ۴۲۱ هزار و ۳۹۹ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور نیز به ۹۸ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۰۰ دُز رسید و بر این اساس به گفته وزارت بهداشتی‌ها پوشش کامل دز اول واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در کشور به ۶۵  درصد رسیده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

همچنین طبق آخرین نقشه‌ رنگ‌بندی کرونایی در کشور که در ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ از سوی اپلیکیشن ماسک منتشر شد، ۲۶ شهرستان در وضعیت قرمز،  ۸۷ شهرستان در وضعیت نارنجی،   ۲۲۲ شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۱۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

روند اپیدمی در کشور

در عین حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت، ‌ در هفته اخیر مصادف با هفته ۹۰ اپیدمی در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۵۳۳۲۲ مورد، تعداد موارد بستری جدید ۸۳۳۸ مورد و تعداد موارد فوتی جدید ۹۶۴ مورد بوده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

مرور روند همه‌گیری در استان‌های کشور در هفته سوم آبان ماه

تهران

در استان تهران در هفته سوم آبان ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، ۲۴۲۷ مورد، تعداد موارد بستری جدید ۱۰۱۵ مورد و تعداد موارد فوتی جدید ۱۳۵ نفر بوده است.

در هفته اخیر موارد بستری استان تهران کاهش مختصر و موارد فوت کاهش را نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

ایلام

در این هفته روند بستری و موارد فوت استان، افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری همچنان در بالاترین میزان نسبت به متوسط کشور قرار دارد و میزان مرگ و میر استان نیز از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

سمنان

برای چندمین هفته متوالی روند بستری افزایش و فوت نیز افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری به رتبه دوم کشور صعود کرده و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و موارد فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری بالاتر از متوسط کشور و مورتالیتی استان نیز از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته اخیر ایستایی روند بستری و کاهش موارد فوت استان مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر شده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

آذربایجان غربی

 در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشوری بیشتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

یزد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته، اما موارد فوت استان افزایش بارز داشته است. میزان موارد بستری از حد متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر استان نیز از حد متوسط کشور بالاتر رفته است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان هنوز از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

چهارمحال  بختیاری

روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر تقریبا به متوسط کشور رسیده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

قزوین

موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مورتالیتی از حد متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

لرستان

موارد بستری روندی ایستا و موارد فوت استان کاهش مختصر نشان می‌دهد. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری روندی ایستا و موارد فوت استان روندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور اندکی پایین‌تر رفته است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری ایستا و موارد فوت استان افزایش بارز نشان می‌دهد. میزان بروز معادل متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر استان با صعود هفته اخیر به متوسط کشور نزدیک شده است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

مرکزی

روند بستری و موارد فوت استان در هفته اخیر کاهش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

زنجان

در هفته اخیر ایستایی روند بستری و کاهش موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ و میر از متوسط کشور پایین‌تر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

البرز

در هفته اخیر کاهش روند بستری و موارد فوت استان ملاحظه می‌شود. بروز موارد بستری مختصری کمتر از متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر از متوسط کشور پایین‌تر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

قم

در هفته اخیر کاهش موارد بستری و فوت استان مشاهده می‌شود. بروز موارد بستری کمی پایین‌تر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

مازندران

در هفته اخیر برای چندمین هفته متوالی ایستایی روند بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

اصفهان

روند بستری در این هفته کاهش و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر شده ولی میزان مرگ و میر هنوز از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

فارس

در این هفته موارد بستری روندی ایستا داشته است و در موارد فوت روندی نزولی مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری از حد متوسط کشور کمتر و میزان مورتالیتی از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

خراسان رضوی

روند بستری چندین هفته ایستا بوده و موارد فوت افزایش مختصر نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از حد متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

گیلان

در هفته اخیر روند بستری افزایش مختصر و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

بوشهر

روند موارد بستری افزایش و موارد فوت استان روندی ایستا داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان بستری از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

گلستان

روند بستری و فوت به مدت چندین هفته ایستا بوده است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان کاهش نشان می‌دهد. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

هرمزگان

موارد بستری استان کاهش مستمر داشته و موارد فوت استان در هفته اخیر نیز کاهش بارز نشان می‌دهد. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

خوزستان

موارد بستری استان در این هفته کاهش یافته و موارد فوت روندی ایستا نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

انتهای پیام
وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید

منبع: ایــسنا
?وضعیت استان‌ها در هفته ۹۰ اپیدمی کرونا / بی‌خیالِ پروتکل‌های بهداشتی نشوید : اخبار استان کرمان – اجتماعی