وزیر بهداشت در کرمان

وزیر بهداشت عصر امروز به کرمان سفر می‌کند. به گزارش فت فتو، اقای بهرام عین اللهی در سفر به کرمان ضمن ادای احترام به شهید سلیمانی، ازبیمارستان افضلی پور و مرکز واکسیناسیون شهید پور جعفری بازدید می‌کند وسپس نشستی با اعضای دانشگاه علوم پزشکی خواهد داشت.   وزیر بهداشت در کرمان منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان ? […]

وزیر بهداشت عصر امروز به کرمان سفر می‌کند.

به گزارش فت فتو، اقای بهرام عین اللهی در سفر به کرمان ضمن ادای احترام به شهید سلیمانی، ازبیمارستان افضلی پور و مرکز واکسیناسیون شهید پور جعفری بازدید می‌کند وسپس نشستی با اعضای دانشگاه علوم پزشکی خواهد داشت.

 
وزیر بهداشت در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? وزیر بهداشت در کرمان