واکسینه شدن ۷۵درصدی فرهنگیان راور

۷۵ درصد از فرهنگیان راور در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان، کارشناس تربیت بدنی و سلامت اموزش و پرورش راور گفت با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید و لزوم واکسیناسیون فرهنگیان، در بررسی های به عمل آمده و آمار ارسالی از مرکز بهداشت شهرستان در خصوص […]

۷۵ درصد از فرهنگیان راور در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان، کارشناس تربیت بدنی و سلامت اموزش و پرورش راور گفت با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید و لزوم واکسیناسیون فرهنگیان، در بررسی های به عمل آمده و آمار ارسالی از مرکز بهداشت شهرستان در خصوص واکسیناسیون فرهنگیان، تا کنون بیش از ۷۵ درصد فرهنگیان شهرستان راور واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

بقایی با اشاره به ضرورت واکسینه شدن فرهنگیان شهرستان افزود: مرکز واکسیناسیون فرهنگیان واقع در دبستان یاس نبی (س) برای سهولت و دسترسی آسان همکاران راه اندازی وخوشبختانه استقبال خوبی شده است

وی گفت:از همکارانی که تا کنون موفق به دریافت واکسن نشده اند تقاضا می شودهر چه سریعتر با مراجعه به مراکز واکسیناسیون نسبت به دریافت واکسن کرونا اقدام کنند.
واکسینه شدن ۷۵درصدی فرهنگیان راور

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? واکسینه شدن ۷۵درصدی فرهنگیان راور