واکسیناسیون زنان بارداردرکرمان

واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط واکسن بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت در کرمان آغاز شد. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حاشیه اجرای واکسیناسیون دریکی از مراکز بهداشت شهر کرمان  گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت از ۱۵ روز قبل تزریق واکسن زنان باردار […]

واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط واکسن بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت در کرمان آغاز شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حاشیه اجرای واکسیناسیون دریکی از مراکز بهداشت شهر کرمان  گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت از ۱۵ روز قبل تزریق واکسن زنان باردار همزمان با سراسر کشور در کرمان هم آغاز شده و از جمعیت زیر پوشش در شهر کرمان ، تا کنون ۱۶ درصد از زنان واجد شرایط واکسن را دریافت کرده اند.

خانم صافی زاده تصریح کرد : واکسیناسیون مادران باردار در پایگاه‌های سلامت مراکز ارائه‌دهنده خدمات جامع سلامت در شهر کرمان در ده نقطه انجام خواهد شد و مادران باردار و زنانی که پس از ۱۲ روز از زایمان آنها میگذرد پس از انجام مشاوره باماما در پایگاه سلامت، با صدور گواهی مجوزواکسن به مراکز منتخب واکسیناسیون این گروه معرفی خواهند شد.

وی افزود: مادران باردار دارای شرایط خاص و بیماری هایی از قبیل دیابت و چاقی در اولویت تزریق واکسن هستند .

دانلود

کد ویدیو
واکسیناسیون زنان بارداردرکرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? واکسیناسیون زنان بارداردرکرمان