واکسیناسیون رانندگان وسایل نقلیه عمومی در کرمان

یک سهمیه ۱۰ هزار نفری واکسیناسیون ویژه به رانندگان وسایل نقلیه عمومی در کرمان اختصاص یافت.

به گزارش فت فتو؛مهدی نژاد معاون پشتیبانی حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرمان گفت: با سهمیه اختصاص یافته از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کرمان از ۴ روز گذشته تاکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد واکسیناسیون رانندگان تاکسی و قریب ۸۰ درصد از جمعیت رانندگان اتوبوس‌های شهری سهمیه واکسیناسیون انجام شده است.

مهدی نژاد بیان داشت: به طور متوسط روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از رانندگان در شهر کرمان واکسینه میشوند.

وی از رانندگان وسایل درون شهری از جمله رانندگان تاکسی، اتوبوس و رانندگان باردرون شهری خواست ضمن ثبت نام در سامانه سلامت، هرروز از ساعت ۸ صبح به تنها مرکز تزریق واکسن واقع در شهرک مطهری، پایگاه بسیج شهید لنگری زاده، سالن ۹ دی مراجعه نمایند.
واکسیناسیون رانندگان وسایل نقلیه عمومی در کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
💬 واکسیناسیون رانندگان وسایل نقلیه عمومی در کرمان