واکسیناسیون دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های استان

با آغاز طرح واکسیناسیون دانشجویان استان تا کنون 100درصد جمعیت تحت پوشش دانشجویان تحصیلات تکمیلی واکسیناسیون را انجام داده اند . به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛نظری معاون دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان در حاشیه اجرای این طرح  گفت: حدود 20هزار دانشجو در استان کرمان تحت پوشش واکسن هستندکه قرار است این طرح اجرایی شود. وی […]

با آغاز طرح واکسیناسیون دانشجویان استان تا کنون 100درصد جمعیت تحت پوشش دانشجویان تحصیلات تکمیلی واکسیناسیون را انجام داده اند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛نظری معاون دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان در حاشیه اجرای این طرح  گفت: حدود 20هزار دانشجو در استان کرمان تحت پوشش واکسن هستندکه قرار است این طرح اجرایی شود.

وی تصریح کرد: تمامی دانشجویان دانشگاه های استان اعم از فنی ، پیام نور،دانشگاه های دولتی و غیر انتفاعی شامل این طرح هستند که پیش بینی می شود تا 20روز آینده این طرح اجرا شود .

منظری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هم بیان داشت : از ابتدای اجرای طرح ظرف چند روز گذشته 100درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی واکسیناسیونشان انجام شده است و امیدواریم تا پایان طرح از آبان ماه شاهد بازگشایی مجدد دانشگاه های به صورت حضوری باشیم

وی افزود: 30هزار دانشجو در4 واحد دانشگاهی در استان تحت پوشش واکسیناسیون خواهند بود .
واکسیناسیون دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های استان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? واکسیناسیون دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های استان