واکسیناسیون خودرویی کرونا در دستور کارمدیران کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان : اجرای طرح واکسیناسیون خودرویی در کرمان برنامه ریزی شده است. به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد افزود:در نشست هماهنگی و برنامه ریزی با مسئولان انتظامی برای اجرای طرح واکسیناسیون خودرویی تبادل نظر و قرار شد با تعیین مکان مناسب و انجام تمهیدات لازم این […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان : اجرای طرح واکسیناسیون خودرویی در کرمان برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد افزود:در نشست هماهنگی و برنامه ریزی با مسئولان انتظامی برای اجرای طرح واکسیناسیون خودرویی تبادل نظر و قرار شد با تعیین مکان مناسب و انجام تمهیدات لازم این طرح به زودی در کرمان اجرایی شود .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در واکسیناسیون خودرویی شهروندان درون خودروی خود در یک صف مشخص قرار می گیرند و تا حد امکان به منظور کاهش تجمع و زمان انتظار، داخل خودروی خود واکسینه می شوند.

وی گفت: مکان اولیه مطرح شده برای  اجرای این طرح پارک مادر کرمان در نظر گرفته شده  و اقدامات بعدی برای افزایش دُز لازم انجام واکسیناسیون خودرویی در دستور کار  است.

 

 
واکسیناسیون خودرویی کرونا در دستور کارمدیران کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? واکسیناسیون خودرویی کرونا در دستور کارمدیران کرمان