واکسیناسیون بالای ۱۸ سال -کرمان

فت فتو/کرمان در جدیدترین مرحله‌ی واکسیناسیون گروه‌های مختلف مردم بر ضد بیماری کرونا، تزریق واکسن به گروه‌های سنی ۱۸سال به بالا درکرمان آغاز شده است. واکسیناسیون بالای ۱۸ سال -کرمان منبع:ایـسنا ? واکسیناسیون بالای ۱۸ سال -کرمان

فت فتو/کرمان در جدیدترین مرحله‌ی واکسیناسیون گروه‌های مختلف مردم بر ضد بیماری کرونا، تزریق واکسن به گروه‌های سنی ۱۸سال به بالا درکرمان آغاز شده است.
واکسیناسیون بالای ۱۸ سال -کرمان

منبع:ایـسنا
? واکسیناسیون بالای ۱۸ سال -کرمان