واکسن 14 هزار قلاده سگ در سال

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: سالانه 14 هزار قلاده سگهای گله/ نگهبان و خانگی از طریق بخش خصوصی و دولتی واکسینه می شوند. به گزارش فت فتو مدیرکل دامپزشکی استان به مناسبت 28 سپتامبر روز جهانی بیماری هاری از سوی بهداشت جهانی گفت: بیماری هاری یک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان است […]

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: سالانه 14 هزار قلاده سگهای گله/ نگهبان و خانگی از طریق بخش خصوصی و دولتی واکسینه می شوند.

به گزارش فت فتو مدیرکل دامپزشکی استان به مناسبت 28 سپتامبر روز جهانی بیماری هاری از سوی بهداشت جهانی گفت: بیماری هاری یک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان است و در صورت مبتلا شدن کشنده و غیرقابل درمان است.
وی افزود: خوشبختانه در بین حیوانات اهلی هنوز موردی مشاهده نشده است.

وی یکی از مشکلات را وجود سگهای ولگرد در حیات وحش عنوان کرد و افزود: یکی از راههای انتقال بیماری این مشکل است.

وی کنترل سگهای ولگرد را در برنامه های شهرداری و وزارت کشور از طریق بخش خصوصی و ان جی اوها عنوان کرد و افزود: با عقیم سازی سگهای ولگرد و واکسیناسیون این بیماری کنترل می شود و شهرداریها در این رابطه باید توجه بیشتری داشته باشند.
وی بااشاره به اینکه وجود سگهای ولگرد در شهرها/ حاشیه شهرها هنوز مشاهده می شود افزود: متاسفانه هنوز زیاد کنترل نشده و سازمانهای مربوطه باید بحث جمع آوری و کنترل را در برنامه های خود قرار دهند.

رشیدی بیماریهای انگلی و تصادفات جاده ای را از دیگر مشکلات عنوان کرد و افزود: متاسفانه هارگزیدگی یا حیوان گزیدگی برای دانشگاه هزینه های زیادی دارد و با برنامه های مبارزه قطعا هزینه ها نیز کاهش پیدا می کند./
واکسن 14 هزار قلاده سگ در سال

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? واکسن 14 هزار قلاده سگ در سال