واژگونی خودروی سمند در محور بم به کرمان یک فوتی و چهار مصدوم برجای گذاشت

کرمان– فت فتو– مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی بم از امدادرسانی اورژانس پیش بیمارستانی این شهرستان به پنج مصدوم حادثه واژگونی خودرو سمند در محور بم به کرمان بعد از دوراهی دارزین خبر داد. واژگونی خودروی سمند در محور بم به کرمان یک فوتی و چهار مصدوم برجای گذاشت منبع: ایرنـا ? واژگونی خودروی […]


کرمانفت فتو– مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی بم از امدادرسانی اورژانس پیش بیمارستانی این شهرستان به پنج مصدوم حادثه واژگونی خودرو سمند در محور بم به کرمان بعد از دوراهی دارزین خبر داد.
واژگونی خودروی سمند در محور بم به کرمان یک فوتی و چهار مصدوم برجای گذاشت

منبع: ایرنـا
? واژگونی خودروی سمند در محور بم به کرمان یک فوتی و چهار مصدوم برجای گذاشت