هم‌افزایی شورای شهر و استانداری در توسعه کرمان ضروری است

کرمان – فت فتو – معاون امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه هم‌افزایی شورای شهر و استانداری در توسعه کرمان ضروری است گفت: آمادگی کامل داریم هماهنگی و همراهی را بیش از گذشته با شوراهای اسلامی و شهرداری کرمان در راستای توسعه این استان داشته باشیم. به گزارش فت فتو، سیدمصطفی آیت اللهی موسوی […]

کرمان – فت فتو – معاون امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه هم‌افزایی شورای شهر و استانداری در توسعه کرمان ضروری است گفت: آمادگی کامل داریم هماهنگی و همراهی را بیش از گذشته با شوراهای اسلامی و شهرداری کرمان در راستای توسعه این استان داشته باشیم.

به گزارش فت فتو، سیدمصطفی آیت اللهی موسوی روز یکشنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی با استاندار کرمان افزود: استانداری به توسعه شهر کرمان به عنوان پیشانی این استان و پرجمعیت ترین شهر توجهی ویژه دارد.

وی اظهار داشت: توافق کنیم اعضای شورا و شهردار کرمان حاضر در جلسات استان کرمان با اختیارات کامل باشد که هدف ما و شهر کرمان به واسطه حوزه مسئولیتی اعضای شورا را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: در دوره پیش به دستورات استانداران کرمان حمایت ویژه ای از شهرداری کرمان داشته و فعالیت هایی تاکنون انجام شده که نتایج آن امروز در شهر مشاهده می شود.

وی اضافه کرد: تامین اعتبار و نصب دوربین های پایش تصویری در ابتدا برعهده شهرداری بود که استانداری کرمان اعتباری به آن تخصیص داد همچنین در مقابله با سیل نیز کمک کردیم.

ضرورت همکاری شهرداری‌های کرمان با دولت

فرماندار کرمان نیز در این نشست گفت: شهر کرمان با ۱۳ هزار هکتار وسعت به صورت افقی رشد کرده و ۹۲ هزار هکتار حریم این شهر است.

علی بابایی با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری شورای اسلامی و شهرداری کرمان با دستگاه‌های اجرایی افزود: شهرداری املاک بسیاری در حریم و حاشیه شهر کرمان دارد و باید به حاشیه نشینی نگاهی ویژه داشته باشد، ضمن اینکه مسائل و مشکلات بسیاری در این محدوده‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: محوریت فعالیت‌های شهرداری از خدماتی به اجتماعی تبدیل شده و در این خصوص امروز اصل شهر و مردمان آن حائز اهمیت بسیاری است.

وی گفت: موضوع دیگر محورهای فعالیت شهرداری آسیب های اجتماعی است که در این حوزه نیز باید هم افزایی لازم با دولت را داشته باشند که برنامه این آسیب ها را پیگیری کنیم.

نصب ۶۰۰ دوربین پایش تصویری نیاز شهر کرمان است

فرماندار کرمان ادامه داد: سومین مورد فعالیت شهرداری اجرای طرح‌های پایش تصویری است که استانداری مبالغ خوبی به این حوزه تزریق کرده است.

وی عنوان کرد: براساس برآورد، ۹۴۰ دوربین مورد نیاز شهر کرمان است و با توجه به دوربین‌های نصب شده، بیش از ۶۰۰ دوربین دیگر نیاز داریم که در این بخش حمایت اعضای شورای اسلامی را طبق قانون خواستاریم.

وی افزود: دوربین ها بخشی از امنیت شهری را تامین می کنند و با استفاده‌از این سیستم‌ها باید فضای فعلی را مدیریت کنیم.

بابایی با اشاره به فعالیت مضاعف استانداری کرمان گفت: جلسات شورای تامین استان کرمان ۲ برابر ظرفیت معمول برگزار شده و اتفاقات خوبی را در این استان رقم زده است.

وی تاکید کرد: همچنین در تمامی سرقت های خشن و در بیشتر شاخص ها وضعیت به نسبت مناسبی داریم.

وی یادآور شد: همچنین از ظرفیت دهیاران، بخشداران، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی برای کاهش آمار سرقت برای کمک باغداران استفاده می شود.




هم‌افزایی شورای شهر و استانداری در توسعه کرمان ضروری است

منبع:ایرنـا
? هم‌افزایی شورای شهر و استانداری در توسعه کرمان ضروری است