همایش وحدت فرماندهان نیروهای مسلح استان کرمان

عصر امروز در همایش وحدت فرماندهان نیروهای مسلح استان کرمان بمناسبت هفته دفاع مقدس در بیت الزهرا(س) موقوفه ی سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار شد. به گزارش فت فتو، عصر امروز در همایش وحدت فرماندهان نیروهای مسلح استان کرمان بمناسبت هفته دفاع مقدس در بیت الزهرا(س) موقوفه ی سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار شد. انتهای […]

عصر امروز در همایش وحدت فرماندهان نیروهای مسلح استان کرمان بمناسبت هفته دفاع مقدس در بیت الزهرا(س) موقوفه ی سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار شد.

به گزارش فت فتو، عصر امروز در همایش وحدت فرماندهان نیروهای مسلح استان کرمان بمناسبت هفته دفاع مقدس در بیت الزهرا(س) موقوفه ی سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار شد.

انتهای پیام/ط
همایش وحدت فرماندهان نیروهای مسلح استان کرمان

منبع:آرمـان
? همایش وحدت فرماندهان نیروهای مسلح استان کرمان