همایش فعالین گردشگری در کرمان

فت فتو/کرمان همایش فعالین گردشگری امروز ۱۰ مهرماه با حضور استاندار و جمعی از مسئولین استانی در محل سالن کامیابی اتاق بازرگانی کرمان برگزارو در پایان از فعالین برتر دراین صنعت تجلیل شد.
همایش فعالین گردشگری در کرمان

منبع:ایـسنا
💬 همایش فعالین گردشگری در کرمان