همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در کرمان

همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و کودکان شیرخواره روز جمعه هفتم محرم، مصادف با ۱۴ مردادماه در حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد. به گزارش فت فتو :همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و کودکان شیرخواره روز جمعه هفتم محرم، مصادف با ۱۴ مردادماه با حضور صدها مادر و طفل شیرخوار در حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد. انتهای […]

همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و کودکان شیرخواره روز جمعه هفتم محرم، مصادف با ۱۴ مردادماه در حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد.

به گزارش فت فتو :همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و کودکان شیرخواره روز جمعه هفتم محرم، مصادف با ۱۴ مردادماه با حضور صدها مادر و طفل شیرخوار در حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد.

انتهای پیام/ط
همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در کرمان

منبع:آرمـان
? همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در کرمان