هفده فوتی با کرونای بی رحم

در شبانه روز گذشته کرونا دلتا جان ۱۷نفر را در استان کرمان گرفت. به گزارش فت فتو، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۶۲۹مورد شامل: کرمان: ۳۶۱نفر، رفسنجان: ۳۴نفر. جیرفت: ۸۵نفر، بم: ۴۹نفر، سیرجان: ۱۰۰نفر و تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۳۸۵۵۲ مورد است. مهدی شفیعی افزود: موارد […]

در شبانه روز گذشته کرونا دلتا جان ۱۷نفر را در استان کرمان گرفت.

به گزارش فت فتو، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۶۲۹مورد شامل: کرمان: ۳۶۱نفر، رفسنجان: ۳۴نفر. جیرفت: ۸۵نفر، بم: ۴۹نفر، سیرجان: ۱۰۰نفر و تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۳۸۵۵۲ مورد است.

مهدی شفیعی افزود: موارد جدید بستری در ۲۴ساعت گذشته: ۱۱۵مورد، تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلا به کرونا در ۲۴ساعت گذشته: ۱۷نفر، مجموع جانباختگان: ۴۵۸۴نفر، واکسن تزریق شده نوبت اول ۱۰۴۴۲۲۸ نفر و واکسن تزریق شده نوبت دوم ۵۲۴۱۸۱ است.
هفده فوتی با کرونای بی رحم

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? هفده فوتی با کرونای بی رحم