هشدار به حفاران وبهره برداران چاه غیر مجازدر کرمان

وجودبیش از چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان کرمان نتیجه حفاری‌های نابسامان وبی رویه است. به گزارش فت فتو؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در جلسه کارگروه پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز با تاکید بر حریم رودخانه‌ها و حاشیه سدها، گفت: با توجه به بحران آب و خشکسالی‌های […]

وجودبیش از چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان کرمان نتیجه حفاری‌های نابسامان وبی رویه است.

به گزارش فت فتو؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در جلسه کارگروه پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز با تاکید بر حریم رودخانه‌ها و حاشیه سدها، گفت: با توجه به بحران آب و خشکسالی‌های پی در پی باید با اقدامات پیشگیرانه از حفاری‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و حاشیه سد‌ها جلوگیری  و از ظرفیت تیم‌های حفاظتی و نظارتی و مشارکت‌های مردمی بهره گیری شود.

سیدمهدی قویدل،ادامه داد: بعلت نبود رویه واحد در استفاده از دستگاه‌های حفاری وساماندهی نشدن شرکت‌های حفاری ،بیش از ۴هزارحلقه چاه غیرمجاز در استان کرمان فعالیت می کنند.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: بایداز طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌ها مصوبات پیگیری و در زمینه برخورد با حفرکنندگان و استفاده کنندگان چاه‌های غیرمجاز گام‌های موثری برداشته شود.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل طرح ساماندهی دستگاه‌های حفاری تهیه و هوشمندسازی کنتور‌ها به ویژه در جنوب استان کرمان افزود: باید تشویق کشاورزان به آبیاری زیر سطحی و الگوی کشت ترجیحی در دستور کار قرار گیرد تا از سفره‌های آب زیرزمینی حفاظت شود.

 
هشدار به حفاران وبهره برداران چاه غیر مجازدر کرمان

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? هشدار به حفاران وبهره برداران چاه غیر مجازدر کرمان