هزار نفر در دوره تربیت راوری مکتب سلیمانی در کرمان شرکت کردند

کرمان – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان از شرکت هزار نفر در دوره تربیت راوری مکتب سلیمانی در کرمان خبر داد. هزار نفر در دوره تربیت راوری مکتب سلیمانی در کرمان شرکت کردند منبع: مــهر ? هزار نفر در دوره تربیت راوری مکتب سلیمانی در کرمان شرکت کردند


کرمان – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان از شرکت هزار نفر در دوره تربیت راوری مکتب سلیمانی در کرمان خبر داد.
هزار نفر در دوره تربیت راوری مکتب سلیمانی در کرمان شرکت کردند

منبع: مــهر
? هزار نفر در دوره تربیت راوری مکتب سلیمانی در کرمان شرکت کردند