هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هفده هزار جلد دفترچه تصویر شده به عکس شهدای والامقام بین دانش اموزان مدارس شهرستان های جنوب و شهرهای همجوار استان هرمزگان توزیع شد به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان،رفیعی مدیر مجموعه جهادی گفت با هدف گرامی داشت یاد و خاطره شهدا دو هزار جلد از این دفترچه ها در شهرستان فاریاب، هفت هزار […]

هفده هزار جلد دفترچه تصویر شده به عکس شهدای والامقام بین دانش اموزان مدارس شهرستان های جنوب و شهرهای همجوار استان هرمزگان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمان،رفیعی مدیر مجموعه جهادی گفت با هدف گرامی داشت یاد و خاطره شهدا دو هزار جلد از این دفترچه ها در شهرستان فاریاب، هفت هزار جلد در جنوب استان و هشت هزار جلد دیگر در سایر نقاط از جمله استان هرمزگان توزیع می شود.

 

 

 

 

کزارشی ببینید از خبرنگار علی داور:

 

کد ویدیو

 
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

منبع:صـداوسیـما مرکز کرمان
? هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود