هدفمندی فعالیت‌های دانشگاه با اجرای «طرح الف و ب»

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: اجرای «طرح الف و ب» اعضای هیئت علمی بستر هدفمندترشدن فعالیت‌های دانشگاه را فراهم می‌کند. آسیه حدیدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استاهای فت فتو با تشریح مزیای اجرای طرح الف و ب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: تشویق و شرکت اعضای هیئت […]

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: اجرای «طرح الف و ب» اعضای هیئت علمی بستر هدفمندترشدن فعالیت‌های دانشگاه را فراهم می‌کند.

آسیه حدیدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استاهای فت فتو با تشریح مزیای اجرای طرح الف و ب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: تشویق و شرکت اعضای هیئت علمی در طرح الف و ب، بستر هدفمندترشدن فعالیت‌های دانشگاهی را فراهم می‌کند به‌طوری‌که قبل از ابلاغ این بخشنامه اثرگذاری این دسته از اعضای هیئت علمی دیده نمی‌شد.

وی افزود: اجرای طرح الف و ب امکان استفاده بیشتر و مؤثرتر اعضای هیئت علمی در راستای پیشبرد رسالت‌های دانشگاه در موضوعات و مسائل مهم اعم از فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و …را فراهم کرده و با توجه به اهمیت ارتباط استاد و دانشجو برای بهبود فرایند آموزش در زمینه مهارت‌های علمی و عملی دانشجویان، حضور متناسب اعضای هیئت علمی در دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌ها باعث افزایش ارتباط دانشجو و استاد و ارتقای دانشجو در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی می‌شود.

عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان گفت: با پیاده‌سازی و اجرای صحیح بخشنامه طرح الف و ب می‌توانیم توانایی‌های اعضای هیئت علمی که در پیشبرد رسالت‌های دانشگاه نقش مؤثری دارند را بهتر شناسایی کنیم تا بتوانند بر اساس رشته تحصیلی و تخصص در رفع نیازها و درآمدهای دانشگاه گام بردارند.

انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۰۶۲/
هدفمندی فعالیت‌های دانشگاه با اجرای «طرح الف و ب»

منبع:آنـــا
? هدفمندی فعالیت‌های دانشگاه با اجرای «طرح الف و ب»