نوحه خوانی همرزمان شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان

کرمان – همرزمان شهید سلیمانی با حضور در گلزار شهدای کرمان در شب اربعین مراسم نوحه خوانی برپا کردند. دریافت 30 MB به گزارش فت فتو، ولایتمداران و عزاداران حسینی در کنار همرزمان شهید سلیمانی در شب اربعین با حضور در گلزار شهدا در مراسم نوpه خوانی شرکت کردند. کد خبر 5314382 نوحه خوانی همرزمان […]

کرمان – همرزمان شهید سلیمانی با حضور در گلزار شهدای کرمان در شب اربعین مراسم نوحه خوانی برپا کردند.


دریافت
30 MB

به گزارش فت فتو، ولایتمداران و عزاداران حسینی در کنار همرزمان شهید سلیمانی در شب اربعین با حضور در گلزار شهدا در مراسم نوpه خوانی شرکت کردند.

کد خبر 5314382
نوحه خوانی همرزمان شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان

منبع:مــهر
? نوحه خوانی همرزمان شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان