نمایش دروغ آزادی بیان غرب در اینستاگرام/ حذف آرمان حاج قاسم از ذهن آزادیخواهان جهان با حذف محتوا محقق نمی شود

محمد مهدی زاهدی با اشاره به حذف مطالب و تصاویر قهرمان ملی ایران توسط برخی از پلتفرم ها گفت: اقداماتی که جریان استکباری و صهیونیستی در منطقه و جهان انجام می دهند، نشان می دهد که رفتار و عملکرد آنها در حوزه آزادی بیان و شعارهایی که می دهند، دروغ محض است. محمد مهدی زاهدی […]

محمد مهدی زاهدی با اشاره به حذف مطالب و تصاویر قهرمان ملی ایران توسط برخی از پلتفرم ها گفت: اقداماتی که جریان استکباری و صهیونیستی در منطقه و جهان انجام می دهند، نشان می دهد که رفتار و عملکرد آنها در حوزه آزادی بیان و شعارهایی که می دهند، دروغ محض است.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با فت فتو؛ در خصوص اقدام پلتفرم های خارجی نسبت به ملت ایران با حذف تصاویر و نام قهرمان ملی کشورمان سپهبد شهید قاسم سلیمانی گفت: اقداماتی که جریان استکباری و صهیونیستی در منطقه و جهان انجام می دهند، نشان می دهد که رفتار و عملکرد آنها در حوزه آزادی بیان و شعارهایی که می دهند، دروغ محض است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حذف تصاویر شهید سلیمانی که سمبل مبارزه با تروریست بود و حذف مطالب کاربران در اینستاگرام که برای دفاع از آرمان های سپهبد شهید سلیمانی می زنند، نشان می دهد که آنها باور به آزادی بیان ندارند.

وی با تأکید بر اینکه ما در آزادی بیان محدود نیستیم  و با طرح این سوال که مگر تمامی تبلیغات به نوشتن و پست کردن مطالب در اینستاگرام محدود می شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه نه تنها ملت ایران، بلکه آزادی خواهان جهان در همه کشورها و حتی برخی در آمریکا، از آرمان ها و اهداف سپهبد شهید سلیمانی دفاع می کنند؛ بنابراین آنها با حذف تصاویر، پست ها و این دست سخت گیری ها نمی توانند مانع از آزادی بیان برای ترویج آرمان های سپهبد شهید سلیمانی شوند.

انتهای پیام/م
نمایش دروغ آزادی بیان غرب در اینستاگرام/ حذف آرمان حاج قاسم از ذهن آزادیخواهان جهان با حذف محتوا محقق نمی شود

منبع:آرمـان
? نمایش دروغ آزادی بیان غرب در اینستاگرام/ حذف آرمان حاج قاسم از ذهن آزادیخواهان جهان با حذف محتوا محقق نمی شود