نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد

نشست مشترک دولت و مجلس به میزبانی نهاد ریاست‌‎جمهوری برگزار شد. نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد منبع:آنـــا ? نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد


نشست مشترک دولت و مجلس به میزبانی نهاد ریاست‌‎جمهوری برگزار شد.
نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد

منبع:آنـــا
? نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد